آمار کاربر
رتبه: 11
امتیاز عملکرد: 3,261
تاریخ عضویت به شمسی: 1393/10/15
تاریخ عضویت: January 05, 2015
مطالب ارسال‌شده: 141
مطالب ارسالی منتشر شده: 101
دیدگاه‌ها: 3
آرا: 3231
نام گروه عضو
سینما11
خبرهای داغ17
دوستان
roja roja